Natuur als design? Blooms ontwerpt sensationele installaties, waarin de natuur – zoals in alle projecten en uitingen van Blooms – een voorname plaats krijgt. Ideeën worden op indrukwekkende manier vormgegeven door het gebruik van materialen die elkaar versterken en tezamen voor een krachtig effect zorgen.

Blooms inspiratie

Uitzonderlijke installaties die inspireren en geplaatst worden in formaties die het voorstellingsvermogen bijna te boven gaan.
Laat je ook inspireren en neem vrijblijvend contact op.